Bidrag

Länk till Skogsstyrelsens bidrag. Klicka här

Där finner du också andra bidrag som är möjliga att söka I samband med föryngring.

För dig som har Eu stöd inom jordbruket finns också bidragsmöjligheter.

Länk till Jordbruksverket. Klicka här