Plantor

t.v. Meristemförökning av hybridasp. t.h. Försöksplantering, jämförelse med andra länders hybridaspar.