Företaget

Next Forest AB startades år 2000 och har som affärsidé utföra alla former av skogsvårdsarbete med tonvikt på plantering. Vi skickar frö/sticklingar av bästa härkomst och förädlingsgrad till Europas bästa odlare. De färdiga plantorna tar vi hem till vårt kyl/ fryslager i Hässleholm.

På så sätt har vi tillgång till alla typer av plantor som krävs för olika marktyper och klimatläge i södra Sverige.(söder om limes norrlandicus)

Ägare till företaget är Anders Håkansson och Mårten Carlsson som båda har arbetat i branschen sedan 1987 då vi startade våra karriärer i Skogstyrelsens plantverksamhet.

Vi samarbetar med Skogforsk ,www.skogforsk.se för att försäkra oss om de senaste och bästa plantmaterialet. Bland annat är vi med och finansierar hybridasp, poppel och vårtbjörksförädlingen.

Vi är certifierade enligt PEFC entreprenörscertifiering.